RESEARCH

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนอัจริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนอัจริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้การสนับสนุนโครงการละ 1,000,000 บาท ค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หมดเขตรับสมัคร 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
ประกาศรับสมัครทุนอัจริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
1MB