ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน Regional Chemical Engineering Undergraduate Conference – RCEUC 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบงกช พูลเกื้อ และ นายพงษ์พันธ์ สีติภูตะ นิสิตโครงงานทางวิศวกรรมในที่ปรึกษาของ ผศ. ดร.ปารวี วาศน์อำนวย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัล Top 10 Paper Writing Competition ในหัวข้อ “Photocatalytic Degradation of Methylene Blue by Cu2ZnSnS4 Nanoparticles Under LED Light Irradiation” จากงาน Regional Chemical Engineering Undergraduate Conference – RCEUC 2021 ซึ่งปีนี้จัดโดย Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ Institution of Chemical Engineering (IChemE)

The Regional Chemical Engineering Undergraduate Conference (RCEUC) จัดขึ้นในธีม “Repositioning Future Chemical Engineers to Embrace Circular Economy” ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564

เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการวิจัยและการพัฒนาขั้นสูงของวิศวกรรมเคมีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม RCEUC 2021 มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับประสบการณ์ที่ท้าทายผ่านการนำเสนอออนไลน์ และฟอรัมการเขียนบทความ ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ความมั่นคงด้านพลังงาน วัสดุขั้นสูง การควบคุมกระบวนการ & ความปลอดภัย และอื่นๆ