คณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ และโครงการปันข้าวสารกรอกหม้อ โดยพระกฤษณ เขมานันโท และญาติสนิท มิตรสหาย มอบข้าวหอมใบเตย 1,000 ถุง ให้กับชุมชนโดยรอบจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ และโครงการปันข้าวสารกรอกหม้อ โดยพระกฤษณ เขมานันโท และญาติสนิท มิตรสหาย นำโดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวฯ มอบข้าวหอมใบเตย จ.สุรินทร์ จำนวน 1,000 ถุง ให้กับชุมชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หอพักวิทยนิเวศน์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยจุฬาฯ ชุมชนวัดปทุมวนาราม และชุมชนบรมนิวาส