กฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ ประจำปี 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยนิสิตเก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เดินทางไปทำบุญทอดกฐินสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ได้เดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสหธรรมทัศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ยอดรวมทั้งสิ้น 1,506,592.94 บาท

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสหธรรมทัศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี