เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ปีการศึกษา 2564
.
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565
เริ่มเรียน : กุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับ Modules ที่เลือกเรียน)
.
รองรับการ Reskill – Upskill ของผู้เรียน/ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อเติมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.eng.chula.ac.th/…/lifelong-learning-program
.
สอบถามรายละเอียด : คุณรวิวรรณ จันทรแม้น | คุณธนกฤต สินเปรม
ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-7813 E-mail: Lifelongglearning_program@eng.chula.ac.th