วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : อย่าปล่อยเรื้อรัง ‘มลพิษฝุ่น’ แนะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด! โดย 1/4 Special Report เดลินิวส์

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : อย่าปล่อยเรื้อรัง ‘มลพิษฝุ่น’ แนะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด! โดย 1/4 Special Report
เดลินิวส์
.
ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน และอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ในเรื่องฝุ่น PM 2.5 และแนวทางการแก้ไข
.
อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.dailynews.co.th/articles/657133/
.
ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์