ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning
.
ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป
.
นำโดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
คุณอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์
นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ผ่านทาง Facebook Live
www.facebook.com/ChulaEngineering
.
⚙️พลิกโฉมการศึกษาจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาเลือกเรียนตามความชอบ
⚙️รองรับการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
⚙️สามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2218-7813
อีเมล Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th
และเว็บไซต์ https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/lifelong-learning-program