คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (IES)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability) หรือ หลักสูตร IES

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 0-2218-7813
อีเมล: iesprogram@eng.chula.ac.th

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
Course Description IES 2022
426kB
2
ใบสมัครเข้าศึกษา IES
377kB