ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565