ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
“กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
.
โดยวิทยากร รศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
(หัวหน้าโครงการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
.
ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
.
Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/98657455279…
Meeting ID: 986 5745 5279
Password: 610208