วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : วิศวะ จุฬาฯ ผุดไอเดีย นำคาร์บอนมาสร้างประโยชน์

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : วิศวะ จุฬาฯ ผุดไอเดีย นำคาร์บอนมาสร้างประโยชน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สร้าง CO2 ตลอดจนภาครัฐผู้วางนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการลดคาร์บอนและส่งต่อวิธีการกับเก็บหรือนำไปใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการและเทคโนโลยี จึงได้เกิดการจัดตั้ง CCUS Technology Development Consortium ขึ้นโดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน รวบรวมข้อมูลตลอดจนร่วมวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) ให้กับประเทศไทย โดยมีหน่วยงานเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศ 5 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 8 บริษัท เข้าเป็นสมาชิกร่วมจัดตั้ง

อ่านข่าวได้ที่ https://www.banmuang.co.th/news/education/290259

ขอขอบคุณที่มา : บ้านเมือง