วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : แอพพลิเคชั่น DMIND คัดกรองซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทย ฝีมือนักวิจัยจุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : แอพพลิเคชั่น DMIND คัดกรองซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทย ฝีมือนักวิจัยจุฬาฯ

โดย เดลินิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

แอพพลิเคชั่น DMIND เป็นผลงานพัฒนาร่วมกันของ รศ. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กับ รศ. ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์