นิสิตวิศวฯ รับรางวัลจากการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16 (TESA Top Gun Rally 2022: TGR2022)

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16 (TESA Top Gun Rally 2022: TGR2022) ในหัวข้อ “การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจักรวาลนฤมิตร (Device Development for  Metaverse) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โดยทีม CU Top Gear คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบดัวย นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. นายสิรภพ เวสน์ไพบูลย์ 2. นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ 3. นายจิระวัฒน์ วงษ์ใหญ่  นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายพัฒนชัย จงเลิศวราวงศ์ และ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐชนน ศุภภิญโญ โดยมี อ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งปรากฏผลได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3: The Best of The Best Embedded System Developers 2022 พร้อมทั้ง รางวัล Gold Level, Top Score on Server Programming และ รางวัล Top Score on  Cyber Physical System