วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” วิศวฯ จุฬาฯ จับมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติประกาศเป้าหมาย ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ตามความต้องการตลาดโลกยุคดิจิทัล

Line Today
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง


Campus Star
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
วิศวฯ จุฬาฯ ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง


STATION THAI
วันที่ 30 กันยายน 2565
วิศวะ จุฬาฯ ผนึกกำลัง ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติ เปิดหลักสูตร “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ป้อนตลาดโลกยุคดิจิทัล


วารสารอินทาเนีย
วันที่ 30 กันยายน 2565
วิศวฯ จุฬาฯ จับมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติประกาศเป้าหมาย ปลดล็อกการศึกษาไทย


มติชนสุดสัปดาห์
วันที่ 29 กันยายน 2565
วิศวฯ จุฬาฯ จับมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติประกาศเป้าหมาย ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ตามความต้องการตลาดโลกยุคดิจิทัล