วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก ระบบติดตาม และสื่อสาร ในระดับโรงเรียน เป็น “โรงเรียนแรกของประเทศไทย”

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : พลิกโฉมการศึกษา “อัสสัมชัญ” รร.แรกในไทย ที่การศึกษาไปไกลกว่านอกห้องเรียน เพราะไปไกลถึงนอกโลก โดย PPTV HD 36


14.30 น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก ระบบติดตาม และสื่อสาร ในระดับโรงเรียน เป็น “โรงเรียนแรกของประเทศไทย” โดยความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการบินและอวกาศในระดับโรงเรียน
.
หลังจากนี้ ทั้ง 3 สถาบันจะร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับดาวเทียมขนาดเล็กทรงลูกบาศก์ (CubeSat) ที่สามารถสื่อสารและตรวจจับข้อมูลได้ ร่วมกันส่งดาวเทียมขนาดเล็กทรงลูกบาศก์ (CubeSat) ไปทดสอบที่สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) และมุ่งเน้นจัดสร้างดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อสำรวจและศึกษาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการเคลื่อนที่ลมฟ้าอากาศ
.
นี่เป็นอีกหนึ่งการพลิกโฉมการศึกษาไทย ให้ก้าวทันกับโลก ในยุคที่การศึกษาอวกาศกำลังเป็นแนวทางสำคัญที่บรรดามหาอำนาจโลกต่างกำลังเร่งพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ซึ่งไทยเองก็อาจจะมีที่ยืนในเวทีโลกได้เช่นกัน หากได้รับการสนับสนุนที่มากพอ
(เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565)
.
อ่านข่าวได้ที่ https://www.pptvhd36.com/gallery/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5/709

ขอขอบคุณที่มา : PPTV HD 36