วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก ระบบติดตาม และสื่อสาร


วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : แห่งแรกในไทย “อัสสัมชัญ” นำร่องพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก ระบบติดตาม และสื่อสาร
.
พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนอัสสัมชัญ
.
โดยเป็นความร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก ระบบติดตาม และสื่อสาร ในระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย โดยจะร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับดาวเทียมขนาดเล็กทรงลูกบาศก์ (CubeSat) ที่สามารถสื่อสารและตรวจจับข้อมูลได้ และรองรับการปฏิบัติการภายใต้สภาวะเสมือนอยู่ในวงโคจรต่ำ ร่วมกันส่งดาวเทียมขนาดเล็กทรงลูกบาศก์ (CubeSat) ไปทดสอบที่สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
.
นอกจากนี้ทุกภาคส่วน จะร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและยานยนต์ไร้คนขับ การพัฒนาบุคลากร และร่วมกัน พัฒนา เผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ แก่เยาวชนไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ และชมรมเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาผลงานและเข้าร่วมการแข่งขัน การพัฒนาโครงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ขอขอบคุณที่มา : TV5HD