วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยอาจารย์จุฬาฯ

อาจารย์ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม ออกแบบ “Gowajee” (โก วา จี) นวัตกรรม AI ถอดความภาษาไทย แปลงเสียงเป็นข้อความและข้อความเป็นเสียง แม่นยำเป็นธรรมชาติราวเจ้าของภาษา เก็บข้อมูลปลอดภัย เริ่มใช้งานแล้วกับระบบคอลเซ็นเตอร์และการคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


ผู้จัดการออนไลน์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
“Gowajee” AI สัญชาติไทย ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยอาจารย์จุฬาฯ


สยามรัฐ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565


Techmoveon
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


Sanook
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


Line Today
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า โดยอาจารย์จุฬาฯ


Campus Star
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า โดยอาจารย์จุฬาฯ


Springnews
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
“Gowajee” AI สัญชาติไทย ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทย


Salika.co
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
“โก วา จี” AI สัญชาติไทย คัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทย


บ้านเมือง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


innolifethailand
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


Station Thai
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
จุฬาฯ เจ๋ง พัฒนา AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


Station Thai
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
จุฬาฯ เจ๋ง พัฒนา AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


Engineering Today
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
“Gowajee” นวัตกรรมAI สัญชาติไทย ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า


บางกอกทูเดย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ช่วยคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า นวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยอาจารย์จุฬาฯ


Edupdate
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
AI สัญชาติไทย “Gowajee” ฟัง-แปลงข้อความคล่องเหมือนเจ้าของภาษา นวัตกรรมเพื่อคนไทยโดยอาจารย์จุฬาฯ


กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
“โกวาจี” AI ฟัง-แปลงเสียงข้อความใช้คัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า