ขอเชิญชวนบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์

ขอเชิญชวนบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ
ร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ผ้าไทยของแต่ละภูมิภาค
อันเป็นภูมิปัญญาล้ำค่าของบรรพบุรุษไทย