คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ Hall of INTANIA

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ Hall of INTANIA จากนายรีวิน เพทายบรรลือ นิสิตเก่า วศ. 2538 (Intania 79) จำนวน 1,000,000 บาท และ น.ส.มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ นิสิตเก่า วศ. 2539 (Intania 80) จำนวน 1,000,000 บาท