คณะวิศวฯ ร่วมเปิดบูธแสดงนวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านพลังงาน ในงาน ADIPEC 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาร่วมเปิดบูธแสดงศักยภาพนวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านพลังงาน ในงาน ADIPEC 2022 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นงานทางด้าน oil, gas & energy ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นงานที่รวมทั้งเทคโนโลยี, policy makers, CEO ในด้านนี้มาร่วมกันหาทางสำหรับ energy transition

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำ 2 ผลงาน ได้แก่ “zinc air battery” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ เขียวหอม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี นายวัชระพิศุทธ ธนพงศ์อมร นิสิตระดับปริญญาเอก และนายกิจชัย กาญจนประภากุล นายช่างอิเลคทรอนิกส์ชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และงานวิจัย “Deep Energy, AI platform for energy” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพล เวทีกูล และ น.ส.มนัสกานต์ เสน่หา นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาร่วมออกบูธ ซึ่งได้รับความสนใจจาก CEO และผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ยังได้เข้าร่วม conference อีกด้วย

รับชมคลิปงาน ADIPEC 2022 ได้ที่ https://youtu.be/t9SywiovM0Y