สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้บริหารคณะฯ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ อนุเสาวรีย์สองรัชกาล จากนั้นร่วมเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ ลานเกียร์ โดยมีการแสดงบนเวที พิธีคารวะอาจารย์และรุ่นพี่อาวุโส และกิจกรรมต่าง ๆ เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
บรรยากาศงานเพิ่มเติม http://www.intania.com/