วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ชี้ใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธี ไม่ป้องกันฝุ่นพิษ เสี่ยงโรคปอด แนะใช้หน้ากากกรองดี ไม่มีรั่ว กระชับใบหน้า


มติชน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566


บ้านเมือง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์จุฬาฯ เตือนใส่หน้ากากอนามัยผิดไม่ป้องกันฝุ่น PM2.5 เสี่ยงโรคปอด


Green Life Plus mag
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ เตือนคนไทย ใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธี ไม่ป้องกันฝุ่น PM2.5 เสี่ยงโรคปอด ช่วงวิกฤติหมอกฝุ่นควันต้องใส่หน้ากากให้ถูกต้อง คือเลือกหน้ากากกรองดี ไม่มีรั่ว กระชับใบหน้า


MCOT
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เตือนใส่หน้ากากอนามัยผิดไม่กัน PM2.5


Campus Star
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เตือนคนไทย ใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธี ไม่ป้องกันฝุ่น PM2.5 เสี่ยงโรคปอด


Engineering Today
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ชี้ใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธี ไม่ป้องกันฝุ่นพิษ เสี่ยงโรคปอด แนะใช้หน้ากากกรองดี ไม่มีรั่ว กระชับใบหน้า


ผู้จัดการออนไลน์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
วิศวะจุฬาฯ เตือน!! ใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธี ไม่ป้องกันฝุ่น PM2.5 เสี่ยงโรคปอด แนะ”ต้องกรองดี ไม่มีรั่ว กระชับใบหน้า”