วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘ก๊าซเรดอน’

ไทยโพสต์
วันที่ 31 มกราคม 2566

 


สยามรัฐ
วันที่ 31 มกราคม 2566

 


ไทยโพสต์
วันที่ 18 มกราคม 2566


ไทยโพสต์
วันที่ 1 มีนาคม 2566
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘ก๊าซเรดอน’