วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : “รวมข่าว” อาจารย์วิศวฯ นำผลงาน “เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง” จัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2566

รศ. ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผลงาน “เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง” จัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566


เดลินิวส์
วันที่ 29 มกราคม 2566


กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 25 มกราคม 2566