คณะวิศวฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเรียนคอร์ส IOT ผ่าน Chula Mooc ฟรี! เรียนจบรับ Certificate

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเรียนคอร์ส IOT ผ่าน Chula Mooc ฟรี! เรียนจบรับ Certificate

คอร์สเรียนรายวิชาที่จะแนะนำการลงมือทำโปรเจกต์ IOT แบบง่าย ๆ โดยใช้ Raspberry Pi ตัวอย่างเช่น การควบคุมการรดน้ำเปิดไฟให้ต้นไม้ในบ้านผ่านโปรแกรม LINE ผู้เรียนสามารถทำตามได้ไม่ยาก หากสนใจต่อยอดเข้ามาลงมือปฏิบัติทดลองทำจากอุปกรณ์จริง โดยมีคณาจารย์แนะนำดูแล สามารถสมัครเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามารถเก็บผลการเรียนตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด)

รายละเอียดวิชาบน Chula MOOC: https://mooc.chula.ac.th/courses/322 https://mooc.chula.ac.th/courses/321

รายละเอียดโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2566

เรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/store/16/package/13