ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี
ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 3
เวลา 10.00 น. พิธีสงฆ์และกิจกรรมต่าง ๆ
ณ ห้องประชุมเจริญวิศวกรรม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม 4