“ดิมาติแนก: จิตวิญญาณที่ไม่แตกสลายของผู้ประกอบการธุรกิจ” แปลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ กชกร ครุฑพงษ์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ

“ดิมาติแนก: จิตวิญญาณที่ไม่แตกสลายของผู้ประกอบการธุรกิจ”
แปลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ กชกร ครุฑพงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยโรคระบาด COVID-19 ทำให้ร้านค้าและธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ประสบปัญหา แต่ในที่สุดก็มีซูเปอร์ฮีโร่ที่นำหลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เข้ามาแบ่งปันทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ปรับตัวและฝ่าวิกฤตไปได้ (starry-eyed)

จากต้นฉบับ DIMATINAG: The Entrepreneurs’ Unbreakable Spirit โดย มูลนิธิส่งเสริมการปรับตัวต่อภัยพิบัติแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Disaster Resilience Foundation | PDRF)

อ่านหนังสือการ์ตูนดิมาติแนก: จิตวิญญาณที่ไม่แตกสลายของผู้ประกอบการธุรกิจ
ได้ที่ https://anyflip.com/dfaj/ztsx/