ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 110 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
เวลา 15.00 น. พิธีปลงผมนาค
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
เวลา 07.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
ณ ศาลาพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
เวลา 07.00 น. นิมนต์คณะพระนวกะรับบาตร
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย