ขอเชิญเข้าร่วมการพูดคุยและเสวนาหัวข้อ Shaping a Sustainable Campus: Ideas from Chula Carbon Neutrality Competition Winners

ขอเชิญเข้าร่วมการพูดคุยและเสวนาหัวข้อ Shaping a Sustainable Campus: Ideas from Chula Carbon Neutrality Competition Winners
.
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในการนำเสนอแนวคิดการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนกับนิสิตผู้ชนะจากการประกวด Chula Carbon Neutrality Competition by BCGeTEC และ Faculty Future, Race to zero concept by CBiS
.
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 15.00-16.00 น.
Siam discovery ชั้น 3 บริเวณ creative space
.
นอกจากนี้ ยังมีงานนิทรรศการ Siam Discovery – Earth Discovery 2023 ลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก ที่จัดในบริเวณเดียวกันอีกด้วย