อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการประชุมสุดยอดความยั่งยืนแห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก Regional Consortium of Futures Thinking of State Universities และ Colleges of Central Visayas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้เป็น Keynote Speaker ในการประชุมสุดยอดความยั่งยืนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Sustainability Summits 2023) ของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้น ณ Cebu Technological University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้ธีม “Sustainability for the Futures”

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ได้นำเสนอในฐานะ Keynote Speaker ใน Session ของ Engineering and Technology ของการประชุม โดยบรรยายในหัวข้อ “Engineering and Technology towards Disaster Risk Management” ให้กับผู้เข้าร่วมงานทางช่องทางออนไลน์