ขอเชิญรับฟังความรู้จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “การเติมน้ำใต้ดิน – หลักวิศวกรรมและประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ” วันที่ 17 ก.ย. 66

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “การเติมน้ำใต้ดิน – หลักวิศวกรรมและประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ”
.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 8.30-8.55 น.
.
โดยวิทยากร:
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
– ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
– เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คนที่ 1
– อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 28

รศ. ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ผู้ดำเนินรายการ: รศ. ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30-08.55 น.

#พูดจาประสาช่าง #ChulaEngineering #ACTNOW