ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Killer techniques & skills for academic presentation วันที่ 21 ก.ย. 66

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Killer techniques & skills for academic presentation
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
.
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 403 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ

.