คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
.
กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2566
.
โครงการที่เปิดรับสมัคร
– โครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
– โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
– โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
.
ติดตามดูข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html
.
กรณีที่สมัครโครงการนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คลิกเพื่อดูวีดิโอแนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) : https://youtu.be/pfxAUjHCrLg
คลิกเพื่อจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) : https://portfolio.eng.chula.ac.th/
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : โทร. 02-218-6333-6
Email: admission.eng@chula.ac.th

 

 

#ChulaEngineering #วิศวจุฬา #ActNow #Chula #Portfolio #ePortfolio