วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ ผู้นำที่เดินเคียงข้างผู้คนเพื่อสังคม ภายใต้ Concept MOVE toward Sustainability โดย The Cloud

ชาวปราสาทแดงน่าจะรู้จัก ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคนที่ 18 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำคณะวิศวฯ จุฬาฯ MOVE ผ่านการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตโควิด จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว การสร้างเมืองอัจฉริยะ สู่อาจารย์และผู้บริหารที่ปรับโครงสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และหลักสูตรวิศวกรรม สู่โลกยุคดิจิทัล เปิดให้คณาจารย์ได้ใช้ความรู้เชิงลึกมาทำงานร่วมกันข้ามหลักสูตร ภาควิชา ข้ามหน่วยงาน รวมถึงนำร่อง AI สร้าง Innovation Hub และ CU Engineering Enterprise ในวิศวฯ จุฬาฯ ให้เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิตในคณะกว่า 8,000 คน ด้วยความเป็นมิตรและพร้อมสนับสนุนในทุกมิติ
.
.
ผู้นำที่เดินเคียงข้างผู้คนเพื่อสังคม เชื่อมศักยภาพทุกภาคส่วน เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม ตัวอย่างเช่น รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ หุ่นยนต์ ‘ปิ่นโต’ ระบบสื่อสารทางไกล ผู้ช่วยทีมแพทย์ให้รอดพ้นช่วงโควิด เท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส (sPace) กระดูกเทียมไทเทเนียม นวัตกรรม ‘ไหมไทย’ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ รวมถึง AI แอปพลิเคชัน ต่าง ๆ เช่น DMIND ช่วยคัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้า Sensor for All เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชัน CFID (Carbon Footprint in Daily Life) รวมถึงการ MOVE อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลดล็อคการศึกษาไทยตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล คู่กับพัฒนากลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทุกภาคส่วนในสังคม
.
ก่อนก้าวสู่ปีที่ 111 ของคณะ และปีที่ 8 ของการดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนส่งไม้ต่อ คอลัมน์กัปตันทีมจึงล้วงเคล็ดลับการเป็นนายช่างใหญ่ยุคใหม่ ในวันที่ศาสตร์ด้านวิศวกรรม และอาชีพงานที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับเทคโนโลยีด้าน AI / Digital และการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://readthecloud.co/supot-teachavorasinskun/
.
ขอขอบคุณที่มา : The Cloud