กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน ISE Open House 2023 งานเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าสู่รั้ววิศวฯ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่🤫 กับงาน ISE Open House 2023 งานเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าสู่รั้ววิศวฯ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

✏️สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านเพจ ISE Chula Open House หรือในช่องทางอื่น ๆ ของพวกเรา Instagram: @isesc.chula

ISE Open House 2023 is back! Save the date and join us on November 11th, 2023, at the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. For the latest updates, follow us on our Instagram: @isesc.chula or our Facebook page: ISE Chula Open House. We’re excited to meet you soon! 👀