กลับมาเจอกันอีกครั้งกับ ISE Open House 2023

📣 กลับมาเจอกันอีกครั้งกับ ISE Open House 2023
.
ครั้งนี้เรากลับมาใน Concept “Illuminate the Future: Explore, Connect, Succeed” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้รู้จักกับการสอบเข้า การเรียนการสอน และจุดเด่นของทั้ง 5 สาขา ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
.
แล้วเจอกัน 11 พฤศจิกายน นี้
.
⏰ สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 8:00 น. – 16:00 น.
📍คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
📬 สามารถลงทะเบียนได้ที่
*เปิดเว็บไซต์ผ่าน Web browser เท่านั้น*
หรือสแกน QR Code ในรูปได้เลย !
.
ISE Open House 2023 is just around the corner at the Faculty of Engineering. Join us for an unforgettable experience as we unveil the theme for this year: “Illuminate the Future: Explore, Connect, Succeed.” Get ready to explore the five unique majors in ISE and find the one that’s perfect for you!
Mark your calendars! See you on November 11th, 2023
📍 Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
⏰ 8:00 A.M. – 04:00 P.M.
📬 Register Now