คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และนางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย