กฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยนิสิตเก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เดินทางไปทำบุญทอดกฐินสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ได้เดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดสหธรรมทัศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ยอดรวมทั้งสิ้น 1,260,775.05 บาท

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ทำบุญทอดกฐินสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566
ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ วัดสหธรรมทัศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี