วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : งานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมคอนกรีตซ่อมแซมตัวเอง” โดย ศ. ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ออกอากาศในรายการไทยประดิษฐ์คิดเก่ง ThaiPBS

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : งานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมคอนกรีตซ่อมแซมตัวเอง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ออกอากาศในรายการไทยประดิษฐ์คิดเก่ง ThaiPBS
.
.
โดยมีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.พิชชา จองวิวัฒสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา นักวิจัยหลังปริญญาเอกและนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ
.
ขอขอบคุณที่มา : ThaiPBS
.
ท่านสามารถอ่านบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมคอนกรีตซ่อมแซมตัวเองได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้