วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : เยาวชนไทยในเวที COP28

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : เยาวชนไทยในเวที COP28

.


.
นางสาวกวีมาศ รักษาสังข์ นางสาวสกุลทิพย์ หาญสูงเนิน นายภวิล สิริสิงห และนายปิง ไชยฤทธิ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP28 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม 2566 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC)
.
โดยนิสิตทั้ง 4 คน ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Youth Advocates of Culture for Climate Action: Southeast Asian Voices
.
รับชมได้ที่ https://youtu.be/1-0RpzrNnX4?t=27m48s

.
ขอขอบคุณที่มา : ข่าว 3 มิติ