รับสมัครโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 1 ปี 2567

รับสมัครโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 1 ปี 2567
.
ข้อมูลการเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป
(ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา)
.
สอบถามรายละเอียด
☎คุณมนัสชนก (มายด์) 02-2187812 | คุณจิณณพัต (ภู) 081-4994935 | คุณกฤตณัฐ (พีช) 089-9820716
ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail: lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th