แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
.
อาจารย์ ดร.ชาณญ พรรุ่งโรจน์
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
.
ความเชี่ยวชาญ
– CO2 utilization
– (Photo)electrochemistry
– Energy materials
– Solar conversion