หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567
.
โดยผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์
ภาคการศึกษาต้น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2567
ภาคการศึกษาปลาย วันที่ 1 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2567
.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7813
อีเมล Detprogram@eng.chula.ac.th
เรามีทุนการศึกษา การฝึกอบรมและการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรมด้านการทหารสนับสนุน