ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัครผ่าน ระบบบัณฑิตวิทยาลัย https://www.register.gradchula.com/

อ่านประกาศแนบท้ายการรับสมัครได้ที่ https://www.cp.eng.chula.ac.th/blog/archives/24313

 

 

Your paragraph text – 1