ครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวฯ จุฬาฯ

ครบรอบ 111 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 1 มิถุนายน 2567
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
.
รับชมได้ที่ https://youtu.be/M74oA2r0XBM

#ChulaEngineering #วิศวจุฬา #ActNow #Chula #Intania