แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2567
.
นางสาวอนัญญา กัณหดุล
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
.
นางสาวสุทิศา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 ด้านห้องสมุด

#ChulaEngineering #วิศวจุฬา #ActNow #Chula