รับฟังความรู้จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “Hack Chula”

รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” หัวข้อ “Hack Chula”
.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-08.55 น.
.
โดยวิทยากร :
– นายศุภครินทร์ เนียรสุพรพรรณ
ประธานชมรม Thinc. และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
– นายปณิธิ มักเที่ยงตรง
นิสิตสาขา Robotics and AI หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
.
ผู้ดำเนินรายการ : รศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว
.
ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30-08.55 น.
#พูดจาประสาช่าง #ChulaEngineering #วิศวจุฬา #ACTNOW