คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000.00 บาท จาก Prof. Takashi Hibiki

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000.00 บาท จาก Prof. Takashi Hibiki, Chair Professor of Thermal-Fluid Engineering, Department of Mechanical Engineering, The City University of Hong Kong ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับทุนภายในทั้งในส่วนของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบในการจัดหาคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook หรือ Tablet สำหรับใช้ในการทำวิจัย