คณบดีคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Water Forum ครั้งที่ 6

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Water Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Empowering Water and Environmental Technology for a Climate-Friendly Future in the Asia Pacific” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งจากในและต่างประเทศ พร้อมร่วมแสดงความยินดีต่อ MOU ความร่วมมือในการจัดงาน Water Forum ระหว่าง สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมนักอุทกวิทยาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อินฟอร์ม่า มาร์เก็ต โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสักขีพยาน และทำพิธีเปิดประชุมดังกล่าวร่วมกัน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ เมี่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2567 โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในงานด้วย