ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ณ ลานเกียร์ (ลานอินทาเนีย)